Polityka RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych: Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SB sp. z o. o. z siedzibą w Kiełpinach 98C, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania umowy, realizacji zlecenia, zamówienia, wystawienia faktury, księgowania bądź windykacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Jedynymi podmiotami, którym dane mogą być przekazane są te, które współuczestniczą w jej wykonywaniu tj. przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą.
 3. Administrator danych korzystający z usług podwykonawcy może powierzyć mu Pani/Pana dane osobowe, w drodze umowy zawartej na piśmie (art. 31 ust. 1). Podmiot przetwarzający może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu podpisania umowy, realizacji zlecenia, zamówienia, wystawienia faktury, księgowania bądź windykacji. Podmiot przetwarzający dane jest zobligowany ponadto jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków zabezpieczających Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania określone w art. 39a ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ten ponosi odpowiedzialności jak Administrator danych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Podanie danych jest niezbędne do podpisania umowy, realizacji zlecenia, zamówienia, wystawienia faktury, księgowania bądź windykacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SB sp. z o. o. z siedzibą w Kiełpinach 98C.